Cennik

Bilety indywidulane:

Opłata wniesiona przelewem bankowym na 7 dni* i więcej przed imprezą:
- 1 dzień: 490 zł
- 2 dni: 920 zł

Opłata wniesiona przelewem bankowym na mniej niż 7 dni* przed imprezą lub gotówką/kartą w biurze:
- 1 dzień: 550 zł
- 2 dni: 990 zł

Za termin wpłaty uważa się godzinę uznania rachunku bankowego beneficjenta.


Karnety

Karnety i bilety grupowe do nabycia poprzez kontakt z [email protected]
- karnet 6 dni - 2 640 zł
- zniżki grupowe 5-9 osób -5 %
- zniżki grupowe 10 i więcej osób -10%

UWAGA: Warunkiem zakupu biletu/karnetu grupowego jest wcześniejsze dokonanie rezerwacji przez przedstawiciela grupy, wraz z przesłaniem listy wszystkich uczestników na adres: [email protected] oraz dokonaniem opłaty w kwocie odpowiadającej liczbie wszystkich uczestników.


Pozostałe opłaty

  • wynajęcie kostki pomiarowej - bezpłatny
  • zagubienie lub zniszczenie kostki pomiarowej — opłata 1200 zł
  • Opłata za Moto-Kartę ( ważna 3 lata ) - 30 zł
  • Opłata za egzamin na certyfikat PZM - 50 zł
  • Speed Day TAXI (3 okrążenia) - 100 zł

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniach

  • Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej - email [email protected]
  • od 7 do 2 dni (min. 48 godzin) przed rozpoczęciem szkolenia - skutkuje obciążeniem uczestnika 20% wysokości wpisowego,
  • na 48 godzin lub mniej przed rozpoczęciem oraz w dniu szkolenia - skutkuje obciążeniem uczestnika / zawodnika 100 % wysokości wpisowego Rezygnacja z wzięcia udziału w zarezerwowanym MSS bez wcześniejszego poinformowania Organizatora skutkuje pokryciem 100% wysokości wpisowego.

Organizator nie przewiduje możliwości zwrotu środków pieniężnych.