Cennik

Bilety indywidulane:

Opłata wniesiona przelewem bankowym na 7 dni* i więcej przed imprezą:
- 1 dzień: 490 zł
- 2 dni: 920 zł

Opłata wniesiona przelewem bankowym na mniej niż 7 dni* przed imprezą lub gotówką/kartą w biurze:
- 1 dzień: 550 zł
- 2 dni: 990 zł

Za termin wpłaty uważa się godzinę uznania rachunku bankowego beneficjenta.


Karnety

Karnety i bilety grupowe do nabycia poprzez kontakt z [email protected]
- karnet 6 dni - 2 640 zł
- zniżki grupowe 5-9 osób -5 %
- zniżki grupowe 10 i więcej osób -10%

UWAGA: Warunkiem zakupu biletu/karnetu grupowego jest wcześniejsze dokonanie rezerwacji przez przedstawiciela grupy, wraz z przesłaniem listy wszystkich uczestników na adres: [email protected] oraz dokonaniem opłaty w kwocie odpowiadającej liczbie wszystkich uczestników.


Pozostałe opłaty

  • wynajęcie kostki pomiarowej - bezpłatny
  • zagubienie lub zniszczenie kostki pomiarowej — opłata 1200 zł
  • Opłata za Moto-Kartę ( ważna 3 lata ) - 30 zł
  • Opłata za egzamin na certyfikat PZM - 50 zł
  • Speed Day TAXI (3 okrążenia) - 100 zł

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniach

  • Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej - email [email protected]
  • Rezygnacja do 48 godzin przed imprezą, wiąże się z obciążeniem Uczestnika 20% wartości szkolenia motocyklowego,
  • Rezygnacja w dniu imprezy, wiąże się z obciążeniem Uczestnika 100 % wartości szkolenia motocyklowego
  • Rezygnacja bez wcześniejszego poinformowania Organizatora wiąże się z pokryciem przez Uczestnika 100% kosztów udziału w szkoleniu.

Organizator nie przewiduje możliwości zwrotu środków pieniężnych.