Cennik

Bilety indywidulane:

Opłata wniesiona przelewem bankowym na 7 dni* i więcej przed imprezą:
- 1 dzień: 430 zł
- 2 dni: 820 zł

Opłata wniesiona przelewem bankowym na mniej niż 7 dni* przed imprezą lub gotówką/kartą w biurze:
- 1 dzień: 490 zł
- 2 dni: 920 zł

Za termin wpłaty uważa się godzinę uznania rachunku bankowego beneficjenta.


Karnety

Karnety i bilety grupowe do nabycia poprzez kontakt z [email protected]
- karnet 6 dni - 2 400 zł
- zniżki grupowe 5-9 osób 410 zł lub 465 zł/os/dzień (-5 %)
- zniżki grupowe 10 i więcej osób 390 zł lub 440 zł/os/dzień(-10%)

UWAGA: Warunkiem zakupu biletu/karnetu grupowego jest wcześniejsze dokonanie rezerwacji przez przedstawiciela grupy, wraz z przesłaniem listy wszystkich uczestników na adres: [email protected] oraz dokonaniem opłaty w kwocie odpowiadającej liczbie wszystkich uczestników.


Pozostałe opłaty

 • wynajęcie kostki pomiarowej - bezpłatny
 • zagubienie lub zniszczenie kostki pomiarowej — opłata 1200 zł
 • Udział w wyścigu — 50 zł
 • Opłata za Moto-Kartę ( ważna 3 lata ) - 30 zł
 • Opłata za egzamin na certyfikat PZM - 50 zł
 • Speed Day TAXI (3 okrążenia) - 100 zł

Jazdy indywidualne z instruktorem:

 • Grupa A; zaawansowana — 300 zł
 • Grupa B; średnio zaawansowana szybka — 250 zł
 • Grupa C; średnio zaawansowana wolna — 170 zł
 • Grupa D; początkująca — 130 zł

Jazdy indywidualne z instruktorem można wykupić w trakcie trwania Speed Day w biurze imprezy i dotyczą tylko sesji popołudniowych (4,5 i 6 sesja).


Oferta dla licencjonowanych instruktorów PZM

 • Instruktor musi posiadać licencję instruktora sportu motocyklowego Polskiego Związku Motorowego do wglądu w biurze imprezy.
 • Instruktorowi przysługuje zniżka na zakup biletu; 10% za każdego z przyprowadzonych uczestników.
 • Instruktor ma prawo do wjazdu we wszystkich grupach zaawansowania podczas danej edycji Speed Day.

Warunkiem zakupu biletu jest wcześniejsze dokonanie rezerwacji przez Instruktora, wraz z przesłaniem listy uczestników będących pod jego opieką na adres: [email protected] oraz dokonaniem opłaty w kwocie odpowiadającej liczbie wszystkich uczestników.


Rezygnacja z uczestnictwa w treningach

 • Rezygnacja z uczestnictwa w treningu wymaga formy pisemnej - email [email protected].
 • Rezygnacja od 4 do 1 dnia przed imprezą, wiąże się z obciążeniem Uczestnika 20% wartości treningu motocyklowego,
 • Rezygnacja w dniu imprezy, wiąże się z obciążeniem Uczestnika 100 % wartości treningu motocyklowego
 • Rezygnacja bez wcześniejszego poinformowania Organizatora wiąże się z pokryciem przez Uczestnika 100% kosztów udziału w treningu.

Organizator nie przewiduje możliwości zwrotu środków pieniężnych.