Cennik

Bilety indywidulane:

Opłata wniesiona przelewem bankowym na 7 dni* i więcej przed imprezą:
- 1 dzień: 750 zł
- 2 dni: 1290 zł

Opłata wniesiona przelewem bankowym na mniej niż 7 dni* przed imprezą lub gotówką/kartą w biurze:
- 1 dzień: 799 zł
- 2 dni: 1390 zł

Za termin wpłaty uważa się godzinę uznania rachunku bankowego beneficjenta.


Karnety:

Karnety i bilety grupowe do nabycia poprzez kontakt z [email protected]
- karnet 6 dni - 3990 zł
- zniżki grupowe 5-9 osób -5 %
- zniżki grupowe 10 i więcej osób -10%

UWAGA: Warunkiem zakupu biletu/karnetu grupowego jest wcześniejsze dokonanie rezerwacji przez przedstawiciela grupy, wraz z przesłaniem listy wszystkich uczestników na adres: [email protected] oraz dokonaniem opłaty w kwocie odpowiadającej liczbie wszystkich uczestników.


Jazdy indywidualne z instruktorem (sesje 4-6):

Grupa A - 600 PLN
Grupa B - 500 PLN
Grupa C - 400 PLN
Grupa D - 350 PLN


Pozostałe opłaty:

 • wynajęcie kostki pomiarowej - bezpłatny
 • zagubienie lub zniszczenie kostki pomiarowej — opłata 2200 zł
 • Opłata za Moto-Kartę ( ważna 3 lata ) - 30 zł
 • Opłata za egzamin teoretyczny na licencję PZM - 50 zł
 • Speed Day TAXI (3 okrążenia) - 150 zł

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniach

 • Rezygnacja z uczestnictwa w treningu / szkoleniu wymaga formy pisemnej - email [email protected]
 • od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia/treningu - skutkuje obciążeniem uczestnika/zawodnika 20% wysokości wpisowego,
 • na 6 dni lub mniej przed rozpoczęciem szkolenia/treningu oraz w dniu szkolenia/treningu - skutkuje obciążeniem uczestnika/zawodnika 100 % wysokości wpisowego,
 • rezygnacja z wzięcia udziału w zarezerwowanym SD bez wcześniejszego poinformowania Organizatora skutkuje pokryciem 100% wysokości wpisowego.
  W dowolnym momencie dopuszczalna jest zmiana uczestnika zajęć.
  W takiej sytuacji konieczna jest informacja mailowa [email protected] w której zawarta jest informacja o osobie wycofującej się z zajęć i osobie zastępującej ją. Każdorazowo zmiana taka musi być zaakceptowana przez Organizatora.

Wstrzymanie szkoleń

Jeżeli w wyniku nieprzewidzianych okoliczności, Speed Day otrzyma zakaz kontynuacji w trakcie sezonu, Organizator zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanych środków w terminie do 30 dni od momentu otrzymania decyzji o wstrzymaniu szkoleń. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu odszkodowania ani odsetki od wpłaconych na konto Organizatora środków.

Organizator nie przewiduje możliwości zwrotu środków pieniężnych.